• Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy 

 

  • Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru) w terminie 14 dni, liczonych od dnia, w którym Klient otrzymał zakupiony towar.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@childworld.pl lub pocztą na adres SO Sebastian Opszalski, ul. Jagodowa 60, 50-558 Smolec.
  • Zwracane produkty należy odesłać na adres: SO Sebastian Opszalski, ul. Jagodowa 60, 50-558 Smolec. Produkty należy odesłać niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,w którym Klient poinformował Sklep Childworld o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.

 

Reklamacje

Masz prawo zareklamowania rzeczy wadliwej. Możesz skorzystać albo z gwarancji producenta (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) albo z rękojmi (jeżeli towar ma wadę). 


Gwarancja producenta 

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Wybierając ten sposób reklamacji pamiętaj, że to właśnie gwarant rozpatruje reklamację, a nie sklep Childworld.

Skorzystanie z gwarancji nie wyłącza możliwości zwrócenia się z roszczeniami bezpośrednio do Sklepu. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.


Rękojmia

Co powinna zawierać reklamacja?

  • dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (Imię i Nazwisko, dane kontaktowe)
  • informacje dotyczące reklamowanego produktu wraz z numerem zamówienia
  • wskazanie powodu reklamacji wraz opisem wady
  • oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji
  • dowód zakupu (paragon, potwierdzenie płatności, FV)

Reklamację najlepiej złożyć poprzez adres mailowy: kontakt@childworld.pl lub na adres SO Sebastian Opszlski, ul. Jagodowa 60, 55-080 Smolec.

Reklamowany towar należy przesłać na adres: ul. Jagodowa 60, 55-080 Smolec.

Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta – zgodnie z Twoim wyborem wymienimy towar na wolny od wad, zwrócimy środki, naprawimy lub obniżymy jego cenę, chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów (np. jeśli nakład zakupionego przez Ciebie towaru zostanie wyczerpany). W takim przypadku masz ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie.

  • Sklep zamknięty

Trwają pracę modernizacyjne